Hyppää sisältöön

Virheellisen tiedon antaminen viranomaiselle ja kaupunkilaiselle

Diaarinumero: OKV/2476/10/2021
Antopäivä: 20.4.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: kunnallishallinto ympäristöviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi Ikaalisten kaupungin tietoon näkemyksensä tarkistamattomien ja virheellisiksi osoittautuneiden tietojen antamisesta kahteen kertaan ELY-keskukselle, josta tiedot oli välitetty kaupungin kiinteistöllä havaitsemastaan lupiiniesiintymästä ilmoittaneelle kaupunkilaiselle. 

Niittotyön suorittamista koskeneiden virheellisiksi osoittautuneiden tietojen toistunut välittyminen kaupunkilaiselle ja antaminen viranomaiselle ei antanut asianmukaista ja uskottavaa kuvaa kaupungin toiminnasta. Kaupungin ympäristönsuojelusihteerin olisi tullut pyrkiä varmistumaan ilmoittamiensa tietojen paikkansa pitävyydestä viimeistään siinä vaiheessa, kun hän oli toistamiseen ilmoittamassa ELY-keskukselle lupiinien niittämisestä ja hänen tiedossaan oli, että hänelle asiasta aiemmin annettu tieto ei ollut vastannut todellisuutta.