Hyppää sisältöön

Virheellinen neuvonta

Diaarinumero: OKV/1349/10/2021
Antopäivä: 13.12.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Kelan huomiota hallintolain neuvontaa koskevan säännöksen soveltamiseen. 

Kela oli antanut kantelijan hakemukseen päätöksensä perusteluineen. Kantelijan tiedusteltua tarkempia tietoja päätöksen perusteesta, Kela oli vastauksessaan ilmoittanut päätökselle uuden, päätöksestä poikkeavan perusteen. Kela oli sittemmin kantelijan tiedusteltua uudelleen päätöksensä perusteesta ilmoittanut kantelijalle alkuperäisen päätöksestä ilmenevän perusteen. 

Kelan menettely kantelijan tiedusteluihin vastaamisessa oli ollut omiaan herättämään kantelijassa epätietoisuutta hänen saamansa päätöksen todellisesta perusteesta. Apulaisoikeuskansleri totesi, että päätöksessä ilmoitettujen perusteiden tulee olla aidosti ratkaisun perusteena eivätkä ne voi päätöksen tekemisen jälkeen muuttua. Päätöksen saajan on voitava luottaa siihen, että kaikki ratkaisun perustelut on esitetty päätöksessä.  Viranomaisen antaman neuvonnan tulee perustua oikeisiin tietoihin ja olla virheetöntä, jotta hallinnossa asioiva voi valvoa oikeuksiaan.