Hyppää sisältöön

Virhe sakkorangaistuksen yhteisrahamäärässä

Diaarinumero: OKV/1615/30/2022
Antopäivä: 17.11.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin huomiota huolellisuuteen ja tarkkuuteen tuomion laatimisessa. Käräjäoikeuden antamassa tuomiossa vastaajalle tuomittujen päiväsakkojen lukumäärän ja päiväsakon rahamäärän perusteella suoritetun laskutoimituksen tulos oli ollut virheellinen, minkä seurauksena vastaajalle oli määrätty rahamäärältään tarkoitettua suurempi sakkorangaistus.