Hyppää sisältöön

Virhe ennakonpidätysprosentin laskemisessa

Diaarinumero: OKV/876/1/2012
Antopäivä: 11.2.2014
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: verotus
Toimenpide: käsitys

Kantelijan ennakonpidätysprosentti oli verotoimiston virheen vuoksi laskettu väärin. Tämän vuoksi hänelle määrättiin lisävero. Apulaisoikeuskansleri katsoi, etteivät perustuslaissa taattu oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja hallintolain 7 §:n vaatimus siitä, että hallinnossa asioiva saa asianmukaisesti hallinnon palveluita, toteutuneet. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti verotoimiston huomiota huolellisuuteen hyvän hallinnon vaatimusten noudattamisessa.