Hyppää sisältöön

Virantäyttömuistiossa on perusteltava, miten hakijoiden ansiot on arvioitu

Diaarinumero: OKV/1269/1/2015
Antopäivä: 12.9.2016
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: verotus
Toimenpide: käsitys

Kantelija oli hakenut verotoimistossa avoinna ollutta veroasiantuntijan virkaa, jonka hakuilmoituksessa oli kerrottu hakijalta odotettavan soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Virkaan oli valittu yo-merkonomi.

Kanteluasian tutkinnassa ei ilmennyt, että verotoimisto olisi käyttänyt viran täyttämistä koskevassa päätöksenteossa väärin sille kuuluvaa harkintavaltaa. Menettelyn osalta apulaisoikeuskansleri piti kuitenkin virheellisenä sitä, että virantäyttömuistiossa ei ollut perusteltu sitä, miksi hakuilmoituksessa lisävalmiutena mainittua korkeakoulututkintoa ei ollut otettu haastateltavien valinnassa ja virkavalinnassa ansiona huomioon. Hakijoiden välisessä ansiovertailussa ja hakijakohtaisessa pätevyysarvioinnissa tulee pystyä avoimesti ja objektiivisesti perustelemaan, millä tavoin hakuilmoituksessa mainitut lisävalmiudet on otettu hakijoiden ansiona huomioon.

Lisäksi apulaisoikeuskansleri totesi, että koska hakuilmoituksessa mainittua ylempää korkeakoulututkintoa ei ollutkaan katsottu hakijoille ansioksi, hakuilmoituksen muotoiluun olisi pitänyt kiinnittää enemmän huomiota viranhakua etukäteen suunniteltaessa.