Hyppää sisältöön

Virantäyttöä koskeva nimitysmuistio

Diaarinumero: OKV/1300/1/2011
Antopäivä: 25.3.2013
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: terveydenhuolto
Toimenpide: käsitys

Kantelija arvosteli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen virantäytöstä laadittua nimitysmuistiota, koska se ei täyttänyt viranhakijoiden pätevyysarvioinnille ja ansiovertailulle asetettavia vaatimuksia.

Oikeuskansleri totesi, että virantäyttöä koskevassa muistiossa ei ollut esitetty perustuslain 125 §:n 2 momentin edellyttämää hakijoiden ansioiden vertailua valtiovarainministeriön virantäytössä noudatettavista periaatteista antamassa ohjeessa tarkoitetulla tavalla. Nimityspäätöksestä ja sitä koskevasta muistiosta ei ollut nähtävissä, miksi tehtävään valittu oli katsottu virkaan ansioituneimmaksi. Nimityspäätös ei siten täyttänyt hallintolain 45 §:n 1 momentissa säädettyjä päätöksen perusteluille asetettuja vaatimuksia. Oikeuskansleri kiinnitti nimityspäätöksen esittelijän ja ratkaisijan huomiota hakijoiden ansioiden huolelliseen vertailuun nimitysmuistiossa sekä nimityspäätöksen perustelemiseen hallintolain 45 §:n 1 momentin edellyttämällä tavalla.