Hyppää sisältöön

Virantäyttö

Diaarinumero: OKV/1099/1/2012
Antopäivä: 5.3.2014
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu sisäministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella oli täytetty tarkastajan virka. Virantäyttöä koskeva nimityskirja ei sisältänyt nimityspäätöksen perusteluja, minkä vuoksi niiden olisi tullut ilmetä virantäyttöä koskevasta nimitysmuistiosta. Nimitysmuistiossa ei kuitenkaan ollut esitetty perustuslain 125 §:n 2 momentin edellyttämää hakijoiden ansioiden vertailua valtiovarainministeriön virantäytössä noudatettavista periaatteista annetussa ohjeessa edellytetyllä tavalla. Virantäyttöä koskevasta nimitysmuistiosta ei ollut nähtävissä, miksi tehtävään valittu oli katsottu siihen ansioituneimmaksi eivätkä siinä esitetyt perustelut siten täyttäneet hallintolain 45 §:n 1 momentissa säädettyjä päätöksen perusteluille asetettuja vaatimuksia.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti tarkastajan virantäyttöä koskevan päätöksen tehneen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen huomiota hakijoiden ansioiden huolelliseen vertailuun nimitysmuistiossa sekä nimityspäätöksen perustelemiseen hallintolain 45 §:n 1 momentin edellyttämällä tavalla.