Hyppää sisältöön

Virantäyttö

Diaarinumero: OKV/418/1/2012
Antopäivä: 28.1.2014
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: muu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Kantelija arvosteli elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen menettelyä hydrogeologin virantäytössä. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että nimitysmuistio oli hallintolain 45 §:n perusteluvelvoite sekä valtiovarainministeriön virantäytössä noudatettavista periaatteista antama ohje huomioon ottaen puutteellinen. Vain haastatteluun kutsuttujen hakijoiden välillä oli tehty ansiovertailu, eikä niillä, joita ei kutsuttu haastatteluun ollut näin ollen mahdollisuutta tutustua valintapäätöksen perusteluihin omalta osaltaan.