Hyppää sisältöön

Viranomaisen vastausvelvollisuus ja asiakirjojen huolellinen käsittely

Diaarinumero: OKV/4/1/2014
Antopäivä: 25.1.2015
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: poliisi valtioneuvosto tai ministeriö muu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
Toimenpide: ei toimenpidettä käsitys muu toimenpide

Kantelijoiden tekemä selvityspyyntö oli siirretty ympäristöministeriöstä käsiteltäväksi maa- ja metsätalousministeriöön. Selvityspyyntö oli kirjattu ministeriössä saapuneeksi ja lähetetty ministeriön sisällä eteenpäin. Ministeriön antaman selvityksen mukaan asian käsittely jäi kuitenkin kesken joko erehdyksessä tai sähköpostijärjestelmän teknisen vian takia, eikä asiassa tehty toimenpiteitä kirjaamispäivän jälkeen. Asia havaittiin vasta oikeuskanslerin lähettämän selvityspyynnön jälkeen. Kirjoitukseen ei kantelijan oikeuskanslerille lähettämän vastineen mukaan ollut vastattu myöskään tämän jälkeen.

Oikeuskansleri kiinnitti maa- ja metsätalousministeriön huomiota velvollisuuteen noudattaa hyvää tiedonhallintatapaa koskevia lakeja sekä viranomaiselta edellytettävää huolellisuutta asiakirjojen käsittelyssä. Oikeuskansleri kiinnitti lisäksi ministeriön huomiota hyvän hallinnon vaatimuksiin sille siirrettyyn selvityspyyntöön vastaamisessa.