Hyppää sisältöön

Viranomaisen vastausvelvollisuus

Diaarinumero: OKV/1777/1/2014
Antopäivä: 5.3.2014
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: muu sisäministeriön hallinnonala
Toimenpide: ei toimenpidettä

Kantelija oli tiedustellut Säteilyturvakeskukselta sähköpostitse Talvivaaran kaivosyhtiön kipsisakka-altaan vuodon jälkeen muun muassa sitä, voiko hänen omistamallaan kiinteistöllä oleskella ja miten vettä voi käyttää. Hän ei saanut tiedusteluunsa vastausta.

Oikeuskansleri totesi, ettei Säteilyturvakeskus ole noudattanut hyvän hallinnon vaatimuksia jättäessään vastaamatta kantelijan sähköpostitiedusteluun. Oikeuskansleri saattoi Säteilyturvakeskuksen tietoon sen, mitä hän ratkaisussaan esitti tiedusteluihin vastaamisesta ja viranomaisen neuvontavelvollisuudesta.