Hyppää sisältöön

Viranomaisen vastausvelvollisuus

Diaarinumero: OKV/1233/1/2011
Antopäivä: 30.1.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Kantelija oli arvostellut oikeuskanslerille kaupungin kirjastopalvelujohtajan menettelyä, koska hän ei ole vastannut kohtuullisessa ajassa hänelle esitettyyn kirjalliseen hyvitysvaatimukseen.

Kantelija oli toimittanut kirjastopalvelujohtajalle hyvitysvaatimuksen, jossa hän on esittänyt, että kaupungin 2 euron veloittamasta seutuvarausmaksusta tulee myöntää lainaamisen viivästymisen tai joka tapauksessa sopimusrikkomuksen vuoksi 50 % hinnanalennus. Kantelija oli tehnyt seutuvarauksen eräästä toisessa kaupunginkirjastossa vapaana olevasta teoksesta, joka lainattiinkin seutuvarauksesta huolimatta toiselle henkilölle.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kirjastopalvelujohtajan huomioita menettelyyn ja totesi, että hallintolain 8 §:n nojalla asiakkaan esittämään hyvitysvaatimukseen olisi tullut vastata tai asia olisi pitänyt siirtää toimivaltaisen henkilön vastattavaksi.