Hyppää sisältöön

Viranomaisen tulee selvittää lastensuojelun tarve ja laatia asiakassuunnitelma

Diaarinumero: OKV/1408/1/2016
Antopäivä: 23.4.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kaupungin sosiaali- ja perhepalvelujen huomiota velvollisuuteen tehdä lastensuojelutarpeen selvitys ja asiakassuunnitelma sekä kirjata asiat lastensuojelulain edellyttämällä tavalla.

Kantelijan tyttären lastensuojeluasiakkuus oli alkanut alkuvuodesta 2013. Lastensuojelutarpeen selvitystä ei ollut lainkaan tehty, eikä lapselle ollut laadittu asiakassuunnitelmaa lain vaatimalla tavalla. Lastensuojelun asiakasasiakirjoissa oli merkintöjä vasta keväästä 2015 alkaen, vaikka asiakkuus ja avohuollon tukitoimena annettu perhetyö olivat alkaneet huomattavasti aikaisemmin.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan asiakasasiakirjat olivat puutteelliset ja niiden laatiminen oli laiminlyöty pitkältä ajalta lastensuojeluasian vireille tulon jälkeen. Hän totesi, että lasta koskevien asiakasasiakirjojen huolellinen laatiminen on ratkaisevan tärkeää hyvän hallinnon periaatteiden ja sosiaalihuollon asiakkaan oikeusturvan toteutumisen kannalta.