Hyppää sisältöön

Viranomaisen tiedottamisen tulee olla sisällöltään oikeaa

Diaarinumero: OKV/681/1/2017
Antopäivä: 26.6.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Kelan huomiota velvollisuuteen tiedottaa asioista ja neuvoa asiakkaita asianmukaisesti ja riittävän kattavasti. Hän myös saattoi Kelan tietoon vuokravakuuden suorittamistapoja koskevat näkemyksensä.

Toimeentulotuesta antamiensa ohjeiden ja verkkosivujensa mukaan Kela myöntää vuokravakuuden ainoastaan maksusitoumuksena. Selvityksessään Kela kertoo, että se voi poikkeustilanteissa myöntää vuokravakuuden myös rahana, mutta tästä mahdollisuudesta kerrotaan asiakkaalle vain henkilökohtaisessa asiakaspalvelutilanteessa. Keskustelupalstoilla ja muussa tiedottamisessa tästä mahdollisuudesta ei ole kerrottu.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että viranomaisen tiedottamisen ja neuvonnan tulee olla sisällöllisesti oikeaa ja riittävän kattavaa. Lisäksi hän huomautti, että vuokravakuuden myöntäminen maksusitoumuksena paljastaa toimeentulotuen asiakkuuden, joka on salassa pidettävä tieto. Kelan vuokravakuuden myöntämisestä antama informaatio ja suppea käytäntö vuokravakuuden maksamisesta rahana ovat saattaneet perusteettomasti rajata toimeentulotuen hakemista ja asiakkaiden oikeuksia.