Hyppää sisältöön

Viranomaisen neuvontavelvollisuus

Diaarinumero: OKV/1905/1/2013
Antopäivä: 15.5.2014
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Yhtiö arvosteli kantelussaan kunnan päivähoidon johtajan toimintaa yksityisen päivähoidon tuottajan ilmoituksen käsittelyssä. Yhtiö katsoi, että kunta ei ollut käsitellyt yhtiön tekemää ilmoitusta ja että kunta ei ollut tehnyt päätöstä yksityisen hoidon tuen maksamisen lakkauttamisesta.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi päätöksessään, ettei selvityksen perusteella voitu todeta, että kunnan menettely olisi ollut lainvastaista tai virheellistä, kun yhtiön ei tulkittu tehneen kunnalle yksityistä päivähoitoa koskevaa ilmoitusta. Kunnan olisi kuitenkin tullut saatuaan tietoonsa yhtiön ilmoituksen tekemistä koskevan virheellisen käsityksen oikaista väärinkäsitys, antaa neuvoja asian jatkokäsittelystä ja kehottaa yhtiötä hallintopäätöksen saamiseksi toimittamaan tarvittava ilmoitus ja mahdollinen muu selvitys. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti päivähoidon johtajan huomiota hallintolain 8 §:n mukaiseen neuvontavelvollisuuteen.