Hyppää sisältöön

Viranomaisen menettelyvirheet ja hyvän hallinnon vastainen toiminta

Diaarinumero: OKV/34/1/2012
Antopäivä: 26.9.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Elinkeino-, liikenne ja ympäristöviranomainen (Ely-keskus) oli poistanut matkailuelinkeinonharjoittajan luvallisia tienvarsimainoksia ilman asianmukaista hallintopäätöstä ja elinkeinonharjoittajaa kuulematta ja tälle asiasta tiedottamatta. Perusteena poistamiselle oli kaupungin uudistetun matkailuopastesuunnitelman linjaukset. Myöskään matkailuopastesuunnitelmasta ei oltu asianmukaisesti tiedotettu suunnitelma-alueen elinkeinonharjoittajille, eikä heitä oltu suunnitelmasta kuultu. Ely-keskus ei ollut vastannut asianmukaisesti elinkeinonharjoittajan tiedusteluihin, eikä noudattanut hyvää hallintotapaa ja palveluperiaatetta neuvonnassa ja tiedusteluihin vastaamisessa. Myöhemmin Ely-keskus korjasi virheellisen menettelynsä ja palautti elinkeinonharjoittajan luvalliset tienvarsimainokset paikoilleen.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen päätöksessä todettiin, että asiassa oli tehty useita hyvän hallinnon ja hallintotavan vastaisia toimia sekä hallintolain vastaisia menettelyvirheitä. Koska menettelyvirheet oli sittemmin korjattu, asiassa ei näiltä osin ollut tarpeellista ryhtyä toimenpiteisiin. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti vastaisen varalle Ely-keskuksen huomiota sekä asianosaisten asianmukaiseen kuulemiseen ja osallistumisoikeuksien turvaamiseen, viranomaisten velvollisuuteent tiedottaa toiminnastaan, neuvontavelvollisuuden ja palveluperiaatteen noudattamiseen sekä menettelyvirheisiin Ely-keskuksen toiminnassa.