Hyppää sisältöön

Viranomaisen kielenkäytön selkeys

Diaarinumero: OKV/1722/1/2014
Antopäivä: 27.1.2016
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu viranomainen tai julkista tehtävää hoitava
Toimenpide: käsitys

Kantelija oli hakenut viranomaisen ja yksityisoikeudellisen yhdistyksen yhteistyöhankkeeseen liittyvää työpaikkaa, mutta ei ollut tullut valituksi. Hän oli pyytänyt yhdistyksen työntekijältä haastateltujen henkilöiden työpaikkahakemuksia ja viitannut viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettuun lakiin, mutta hänelle oli todettu, että mainittu laki koskee viranomaisia. Yksityisoikeudellisen yhdistyksen menettelyä ei toimivallan puuttuessa tutkittu. Yhteistyöhankkeeseen liittyen viranomainen oli tarjonnut yhdistyksen työntekijälle infrastruktuurin, jossa yhdistyksen työntekijä käytti viranomaisen sähköpostiosoitetta ja muita viranomaisen yhteystietoja. Apulaisoikeuskanslerin mukaan, mikäli viranomaisen tiloissa työskentelee muitakin tahoja, jotka käyttävät samaa infrastruktuuria ja yhteystietoja kuin viranomainen, tulisi viranomaisen pyrkiä selkeyttämään heidän asemansa yleisöön nähden. Muutoinkin on tärkeää, että muun muassa kantelussa kysymyksessä olevan kaltaisten yhteistyöprojektienkaan yhteydessä yleisölle ei syntyisi sellaista kuvaa, että yksityisoikeudellisen yhdistyksen työntekijät olisivat  viranomaisen työntekijöitä ja että heitä koskisivat samat säännökset kuin viranomaista.