Hyppää sisältöön

Viranomaisen antamien neuvojen tulee olla oikeita

Diaarinumero: OKV/22/1/2016
Antopäivä: 12.2.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Suojelupoliisin huomiota viranomaisen velvollisuuteen huolehtia antamansa neuvonnan oikeellisuudesta.

Kantelija oli lähettänyt Suojelupoliisille sähköpostitse henkilöturvallisuusselvityshakemuksen. Suojelupoliisin vastausviestissä oli todettu, että hakemus on allekirjoitettava, vaikka lain mukaan allekirjoitusvelvollisuus koskee vain hakemukseen liitettävää selvityksen kohteen suostumusta.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että asiakkaan tulee voida luottaa viranomaisilta saamiensa ohjeiden oikeellisuuteen. Selvityksen kohteen suostumukselle asetetulla allekirjoitusvaatimuksella saattoi olla hakemuksen laatijan kannalta merkittävä ero itse hakemukselle asetettuun allekirjoitusvaatimukseen verrattuna.