Hyppää sisältöön

Viranhakijan ansioiden puutteellinen selvittäminen

Diaarinumero: OKV/237/1/2015
Antopäivä: 8.5.2016
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Viran hakija oli ilmoittanut hakemuksessaan yhden työsuhteensa alkamisvuodeksi 1098, kun todellinen vuosi oli 1987. Oikeusministeriössä kirjattiin vastaavaksi vuosiluvuksi nimitysasiakirjoihin vuosi 1998. Vuosilukua ei tarkistettu hakijalta. Tämän seurauksena hakijan työkokemus oli nimitysasiakirjojen mukaan 11 vuotta todellista lyhyempi.

Hakemuksessa ollut virhe oli niin ilmeinen, että oikeusministeriön olisi tullut varata hakijalle tilaisuus virheen oikaisemiseen. Oikeuskansleri kiinnitti oikeusministeriön huomiota huolellisuuteen ja tarkkuuteen sekä viranhakijoiden oikeusturvan varmistamiseen virkanimitysten valmistelussa.