Hyppää sisältöön

Viivästyminen valtioneuvoston kirjelmän esittelyssä

Diaarinumero: OKV/2076/70/2023
Antopäivä: 27.5.2024
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Oikeuskansleri kiinnitti sosiaali- ja terveysministeriön huomiota valtioneuvoston velvollisuuteen toimittaa kirjelmällään viipymättä EU-säädöksiä koskevat ehdotukset eduskunnalle. 

Oikeuskansleri tutki ministeriön menettelyn omasta aloitteestaan, koska valtioneuvoston kirjelmä (U-kirjelmä) toimitettiin eduskunnalle poikkeuksellisen pitkän ajan kuluttua siitä, kun komissio oli antanut ehdotuksensa. 

Oikeuskanslerin mukaan kirjelmän toimittamisessa viipymättä eduskunnalle voi olla kyse kirjelmän esittelystä valtioneuvoston yleisistunnossa pikemminkin joidenkin viikkojen kuin joidenkin kuukausien kuluttua komission ehdotuksen antamisesta. 

Komission ehdotus on mahdollista toimittaa eduskunnalle myös suppeammat tiedot sisältävällä kirjelmällä, jota voidaan käsittelyn edetessä täydentää jatkokirjeillä. Oikeuskansleri totesi, että ministeriön tulee muun muassa EU-asioiden käsittelyä koskevalla ohjeistuksella ja valmistelun riittävällä resursoinnilla huolehtia siitä, että valtioneuvostolle perustuslaissa säädetty oikeudellinen velvoite toimittaa komission lainsäädäntöehdotukset eduskunnalle viipymättä toteutuu.