Hyppää sisältöön

Viivästyminen valtioneuvoston kirjelmän esittelyssä

Diaarinumero: OKV/3005/70/2022
Antopäivä: 25.9.2023
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Oikeuskansleri kiinnitti sosiaali- ja terveysministeriön huomiota perustuslaissa säädettyyn valtioneuvoston velvollisuuteen viipymättä toimittaa EU-säädöksiä koskevat ehdotukset eduskunnalle kirjelmällään. 

Oikeuskansleri tutki ministeriön menettelyn omasta aloitteestaan, koska valtioneuvoston kirjelmä (U-kirjelmä) toimitettiin eduskunnalle poikkeuksellisen pitkän ajan kuluttua siitä, kun komissio oli antanut ehdotuksensa. Saadun selvityksen perusteella poikkeuksellisen kiireinen työtilanne ja asian esittelijälle samanaikaisesti valmisteltavaksi vastuutetut asiat johtivat siihen, että valtioneuvoston kirjelmän esittely oli kyseessä olevassa tapauksessa viivästynyt. Ministeriö on ryhtynyt toimenpiteisiin vastaavien viivästysten välttämiseksi jatkossa. 

Oikeuskanslerin mukaan kirjelmän toimittamisessa viipymättä eduskunnalle voi olla kyse kirjelmän esittelystä valtioneuvoston yleisistunnossa pikemminkin joidenkin viikkojen kuin joidenkin kuukausien kuluttua komission ehdotuksen antamisesta. Komission ehdotus on mahdollista toimittaa eduskunnalle myös suppeammat tiedot sisältävällä kirjelmällä, jota voidaan käsittelyn edetessä täydentää jatkokirjeillä. Oikeuskansleri totesi, että ministeriön tulee huolehtia riittävistä resursseista valmistelua varten, jotta valtioneuvostolle perustuslain 96 §:ssä säädetty oikeudellinen velvoite toimittaa komission lainsäädäntöehdotukset eduskunnalle viipymättä toteutuu.