Hyppää sisältöön

Viisumihakemusten käsittely

Diaarinumero: OKV/860/1/2015 OKV/1557/1/2015
Antopäivä: 18.1.2016
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö ulkoministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys käsitys

Suomen Bangkokin-suurlähetystö oli suositellut kantelijan yritykselle, että yritys kutsuisi 105 marjanpoimijaa poimintakaudelle 2013. Kantelijan yrityksen näkemys poimijoiden tarpeesta oli 210 marjanpoimijaa. Kantelija oli toimittanut 2.5.2015 suosituksen mukaiset 105 marjanpoimijoiden hakemusta edustustoon, jonka jälkeen suurlähetystö oli ilmoittanut, että kantelija voi jättää loput 105 hakemusta 23.5.2013. Suurlähetystö ilmoitti kuitenkin 26.6.2013 kantelijalle resurssipulaan viitaten, ettei ylimääräisiä 105 hakemusta voida käsitellä määräaikaan mennessä. Suurlähetystö palautti kyseiset viisumihakemukset hakijoille, jotta viisuminkäsittelymaksut voitiin palauttaa heille.  Kantelijalle viisumihakemusten käsittelemättä jättämistä perusteltiin suurlähetystön resurssipulalla.

Oikeuskansleri totesi, että EU:n viisumisäännöstön mukaan toimivaltaisen konsulaatin tehtävänä on tarkastaa sille saapuneet viisumihakemukset ja ottaa ne edellytysten täyttyessä käsiteltäväksi. Viisumihakemusten käsittely ja päätösten antaminen hakemuksiin on suurlähetystön lakisääteinen tehtävä. Viranomaisten ja virkamiesten tehtävänä on hoitaa niille kuuluvat lakisääteiset tehtävät eikä tehtäviä voi laiminlyödä sen vuoksi, että resurssit eivät ole riittävät. Viranomaisen velvollisuuksien toteuttamiseen on oltava riittävät resurssit. Kun marjanpoimijoiden saapuminen Suomeen ja siten myös viisumihakemusten jättäminen ja käsitteleminen tapahtuvat suhteellisen lyhyellä aikavälillä loppukevään ja alkukesän aikana, viisumien käsittelyn ajankohta ja resurssien tarve ovat olleet suurlähetystön ja ulkoasiainministeriön tiedossa.

Viisumisäännöstö sisältää säännökset viisumihakemuksen käsittelylle säädetyssä, pääsääntöisesti 15 vuorokauden, määräajassa. Suurlähetystö on päättänyt palauttaa viisumihakemukset niitä hakeneille vasta yli kuukauden kuluttua hakemusten jättämisestä. Viisuminhakijan oikeusturvan takeena on kielteistä päätöstä koskeva valitusmahdollisuus, mitä käsittelemättä jätettyjen hakemusten osalta ei ole. Oikeuskansleri totesi, että suurlähetystö on toiminut vastoin viisumisäännöstöä jättäessään kokonaan käsittelemättä kantelussa tarkoitetut viisumihakemukset.

Vaikka lähetystön antamissa suosituksissa ei ole kyse viranomaisen päätöksestä, suositusmäärillä on saadun selvityksen perusteella suuri tosiasiallinen merkitys viisumiharkinnassa ja viisumien käsittelyssä. Yritykset lähtökohtaisesti noudattavat lähetystön suosituksia marjanpoimijoiden määristä. Oikeuskansleri totesi vielä, että hyvään hallintoon kuuluu perustella avoimesti, mitkä seikat ovat johtaneet siihen, että lähetystö suosittaa yritykselle tämän toivomasta määrästä selvästi poikkeavaa viisumien määrää. Perusteluilla on merkitystä paitsi oikeusturvan, myös viranomaistoimintaa kohtaan tunnetun yleisen luottamuksen kannalta.

Oikeuskansleri kiinnitti Suomen Bangkokin-suurlähetystön huomiota vastaisen varalle velvollisuuteen käsitellä viisumihakemukset säädetyssä määräajassa ja noudattaa käsittelyssä hyvän hallinnon periaatteita. Lisäksi oikeuskansleri kiinnitti suurlähetystön ja ulkoasiainministeriön huomiota lakisääteisten tehtävien hoitamisen riittävään resursointiin.