Hyppää sisältöön

Viisumi- ja oleskelulupapalveluiden keskeyttäminen koronapandemian aikana Suomen edustustoissa

Diaarinumero: OKV/2830/70/2020
Antopäivä: 23.12.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Oikeuskanslerinvirastoon saapui useita kanteluita, jotka koskivat sitä, ettei viisumi- ja oleskelulupapalveluja ole ollut saatavissa koronaviruspandemian aikana. Kantelut koskivat erityisesti tilanteita, jossa on kysymys suomalaisten seurustelukumppaneista tai perheenjäsenistä. 

Näiden tilanteiden taustalla näytti olevan ulkoministeriön 19.3.2020 tiedotteesta ilmenevä linjaus, päätös tai ohjeistus, jonka mukaan koronavirusepidemian takia Suomi keskeyttää muiden Schengen-maiden tavoin tavanomaisen viisumihakemusten vastaanoton Suomen edustustoissa välittömästi 19. maaliskuuta alkaen toistaiseksi. Edustustoilla on harkintavalta vastaanottaa ja käsitellä yksittäisiä viisumihakemuksia poikkeustapauksissa esim. Suomen kansalaisen perheenjäsenten hakemuksia. Nyt käsittelyssä oleviin viisumihakemuksiin liittyvät passit palautetaan, eikä hakemuksia käsitellä. Myös oleskelulupahakemusten vastaanotto keskeytetään välittömästi. 

Oikeuskansleri otti asian tutkittavaksi omana aloitteenaan ja pyysi ulkoministeriöltä selvitystä siitä, millä oikeudellisilla perusteilla ja missä määrin viisumi- ja oleskelulupa-asioihin liittyvien lakisääteisten tehtävien hoitaminen on edustustoissa keskeytetty sekä siitä, onko ja missä määrin toimintaa saatu käynnistettyä uudelleen.

Saadun selvityksen mukaan keskeyttäminen perustui ulkoministeriön linjaukseen, jonka taustalla oli viisumeiden osalta komission suositusasiakirja. Oikeuskansleri totesi, että Suomen lainsäädännössä ei ollut valmistauduttu koronapandemian kaltaiseen tilanteeseen ja tämä on asettanut viranomaiset monilla eri hallinnonaloilla haastavaan tilanteeseen. Ottaen huomioon, että viisumi- ja oleskelulupapalvelut ovat kuitenkin lakisääteisiä edustustojen tehtäviä, palvelujen keskeyttäminen pelkästään ministeriön linjauksilla ja ohjeistuksilla oli erityisesti perustuslain 2 §:n 3 momentissa säädettyjen hallinnon lainalaisuuden ja lakisidonnaisuuden periaatteiden vastaista, eikä menettely ollut myöskään perustuslain 9 §:n 4 momentissa säädetyn mukaista. Oikeuskansleri saattoi ulkoministeriön tietoon esittämänsä käsityksen menettelyyn liittyvistä puutteista ja esitti, että ulkoministeriössä aloitetaan huolellinen lainsäädännön muutosten valmistelu sellaisten tilanteiden huomioimiseksi, joissa joudutaan supistamaan edustustojen lakisääteistä toimintaa taikka keskeyttämään se.