Hyppää sisältöön

Verohallinnon ohjeistus tulorekisteri-ilmoittamisessa

Diaarinumero: OKV/2136/10/2021
Antopäivä: 31.8.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: verotus
Toimenpide: muu toimenpide

Kantelun mukaan Verohallinto oli tietojärjestelmäsuunnittelussaan laiminlyönyt tulojen asianmukaisen käsittelyn tulotietojen keräilyssä, veroilmoituksessa ja verotuksen käsittelyssä.

Selvityksen perusteella asiassa ei ilmennyt Verohallinnon lainvastaista tai muutoin virheellistä menettelyä. Verohallinto pahoitteli kuitenkin selvityksessään sitä, ettei yleinen ohjeistus työnantajille tulorekisteri-ilmoittamisessa ollut sellaista, että työnantaja olisi osannut ilmoittaa tiedot alun perin oikein. Tästä oli aiheutunut verovelvolliselle vaivaa sekä hallinnolle lisää työtä.

Apulaisoikeuskansleri pyysi Verohallintoa ilmoittamaan viimeistään 30.11.2022, onko työnantajille annettua ohjeistusta tulorekisteri-ilmoittamisessa tarkennettu tai selkeytetty tai onko asiassa tehty joitakin muita korjaavia toimenpiteitä.