Hyppää sisältöön

Verkkopalvelujen helppokäyttöisyyteen ja selkeyteen tulee kiinnittää huomiota

Diaarinumero: OKV/2019/1/2017 OKV/2042/1/2017 OKV/2092/1/2017
Antopäivä: 12.3.2018
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti ministeriön ja sen hallinnonalan huomiota velvollisuuteen järjestää toimialaansa kuuluvat palvelut siten, että hallinnossa asioiva voi helposti muodostaa kokonaiskäsityksen asiansa hoitamiseen liittyvistä toimista.

Kolmessa eri kantelussa katsottiin, että TE-toimistojen verkkosivut, joiden kautta ilmoittaudutaan työttömäksi, olivat verkkosivu-uudistuksen jälkeen sekavat ja vaikeat käyttää. Puutteellisen ohjauksen vuoksi työttömäksi ilmoittautuminen saattoi keskeytyä palvelun käyttäjän tietämättä, mikä johti työttömyyskorvauksen maksamisen katkeamiseen. Selvityksen mukaan palveluun oli sittemmin tehty useita muutoksia käyttäjiltä saadun palautteen perusteella.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että verkkopalvelun käyttäjien valmiudet palvelun käyttämiseen saattoivat vaihdella suurestikin. Käytön epäonnistumisesta aiheutui raskas seuraamus eli työttömyyskorvauksen saamatta jääminen. Nämä seikat korostivat työ- ja elinkeinoministeriön ja sen alaisten viranomaisten vastuuta muodostaa palvelusta johdonmukainen ja helposti ymmärrettävä kokonaisuus. Selvityksen mukaan palveluun oli sittemmin tehty useita muutoksia käyttäjiltä saadun palautteen perusteella.