Hyppää sisältöön

Vastaanottokeskuksen menettely asiakassiirtojen yhteydessä

Diaarinumero: OKV/2346/10/2023 OKV/2351/10/2023
Antopäivä: 31.5.2024
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: ulkomaalaisasiat
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Oulun vastaanottokeskuksen huomiota lain ja hyvän hallintotavan mukaiseen menettelyyn tehtäessä vastaanottolain mukaisia asiakassiirtoja. 

Maahanmuuttovirasto oli tehnyt päätöksen Oulun vastaanottokeskuksen asiakassiirroista. Siirrot oli tehty seuraavana päivänä päätöksenteosta. Aikataulu oli hyvin tiukka ja siirrettäville vastaanottokeskuksen asiakkaille jäi vain vähän aikaa valmistautua siirtoon. Tiukka aikataulu aiheutui poikkeuksellisista syistä, kun Maahanmuuttoviraston oli pitänyt tapahtuma-aikaan vallinneissa olosuhteissa reagoida itärajan tilanteeseen nopeasti. 

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan siirtojen käytännön toteutuksessa oli asiasta saadun selvityksen perusteella ollut puutteita. Kaikkia asiakkaita ei ollut kuultu lain edellyttämällä tavalla ja siirroista ei ollut tiedotettu kaikille riittävän selvästi. Myöskään lasten erityistarpeita ei ollut selvityksen mukaan otettu riittävällä tavalla huomioon. Kokonaisuudessaan siirtojen toteuttamisessa olisi pitänyt niiden kiireellisyydestä huolimatta paremmin varmistaa siirrettävien henkilöiden oikeusturva.