Hyppää sisältöön

Vastaanottoilmoitusten lähettäminen

Diaarinumero: OKV/240/10/2020
Antopäivä: 8.4.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: terveydenhuolto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri saattoi sairaanhoitopiirin tietoon näkemyksenä menettelyn lainvastaisuudesta, kun se ei ollut toimittanut viipymättä kantelijan kahteen sähköpostiviestiin lain mukaisia ilmoituksia asiakirjojen vastaanottamisesta. Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain mukaan viranomaisen on viipymättä ilmoitettava sähköisen asiakirjan vastaanottamisesta lähettäjälle.

Kantelijan toinen sähköpostiviesti oli sisältänyt sairaanhoitopiirille osoitetun oikaisuvaatimuksen. Vaatimuksen käsittely ei ollut tapahtunut kuntalain edellyttämällä tavalla kiireellisesti. Vaatimuksen käsittelyn viipymisestä ei asian laatu huomioiden ollut kuitenkaan aiheutunut kantelijalle vahinkoa tai haittaa, minkä lisäksi sairaanhoitopiirillä oli vaatimuksen käsittelyn viipymiseen vuoden 2020 alkupuolella alkaneesta koronavirusepidemiasta ja siihen varautumisesta johtuneita uskottavina pidettäviä ja ymmärrettäviä syitä. Oikaisuvaatimuksen käsittelyn viipyminen ei siten antanut aihetta laillisuusvalvonnallisiin toimenpiteisiin.