Hyppää sisältöön

Vastaajan tuomitseminen rikoksesta tekohetkellä säädettyä ankarampaan rangaistukseen

Diaarinumero: OKV/2856/30/2021
Antopäivä: 5.10.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi huomautuksen Keski-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarille, joka oli tuominnut ehdollisen vankeuden ohessa ankaramman yhdyskuntapalvelurangaistuksen kuin rikoksen tekohetkellä oli säädetty.

Ehdollisen vankeusrangaistuksen oheisseuraamuksena tuomittavan yhdyskuntapalvelun enimmäismäärää oli lainmuutoksella korotettu 90 tunnista 120 tuntiin. Käräjätuomari oli lainmuutoksen jälkeen tuominnut oheisseuraamuksena yhdyskuntapalvelua 120 tuntia, vaikka rikos oli tehty ennen lain voimaantuloa. Rikoksesta ei saa tuomita ankarampaa rangaistusta kuin tekohetkellä on laissa säädetty.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että virhe oli luonteeltaan vakava. Yhdyskuntapalvelu on henkilökohtaista vapautta rajoittava rangaistus. Virhe oli tapahtunut tuomarin tehtävien ydinalueella, vaarantanut vastaajan oikeusturvaa ja ollut omiaan heikentämään luottamusta oikeudenhoitoa kohtaan.

Tapauksessa virheestä ei aiheutunut haitallisia täytäntöönpanoseuraamuksia. Virhe tuli korjatuksi, kun hovioikeus asianomistajan valituksen johdosta tuomitsi vastaajan ehdollisen vankeusrangaistuksen sijasta ehdottomaan vankeusrangaistukseen.