Hyppää sisältöön

Vankeusrangaistuksen yleisen vähimmäisajan alittaminen

Diaarinumero: OKV/2889/30/2022
Antopäivä: 26.7.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi huomautuksen Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarina toimineelle henkilölle rangaistustuomioiden tarkastustoiminnassa havaitun virheen perusteella. Tuomioita tarkastettaessa havaittiin, että rikosasian vastaaja oli tuomittu rikoslaissa määräaikaiselle vankeusrangaistukselle säädettyä neljäntoista päivän vähimmäisaikaa lyhyempään vankeusrangaistukseen.