Hyppää sisältöön

Vankeusrangaistuksen vähimmäispituuden alittaminen

Diaarinumero: OKV/11/31/2020
Antopäivä: 17.5.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskansleri antoi huomautuksen käräjänotaarille, joka oli tuominnut vastaajan laissa säädettyä vankeusrangaistuksen vähimmäispituutta lyhyempään vankeusrangaistukseen. Asia käsiteltiin oikeuskanslerinvirastossa hovioikeuden tekemän ilmoituksen perusteella.

Käräjäoikeus oli käräjänotaarin puheenjohdolla tuominnut vastaajan 10 päivän vankeusrangaistukseen, vaikka lain mukaan määräaikaista vankeusrangaistusta tuomitaan vähintään 14 päivää. Käräjäoikeus oli asiassa ottanut huomioon vastaajalle tuomitun aikaisemman ehdottoman vankeusrangaistuksen rangaistusta alentavana seikkana. Tällöin uudesta rikoksesta voidaan tuomita laissa sille säädettyä vähimmäisaikaa lyhyempään vankeusrangaistukseen tai katsoa aikaisempi rangaistus riittäväksi seuraamukseksi uudesta rikoksesta, mutta vastaajaa ei kuitenkaan ole mahdollista tuomita 14 päivää lyhyempään vankeusrangaistukseen.