Hyppää sisältöön

Vankeusrangaistuksen rikoslaissa säädetyn vähimmäiskeston alittaminen

Diaarinumero: OKV/77/31/2020
Antopäivä: 10.6.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti käräjätuomarien huomiota vastaisen varalle rikoslain rangaistuksen määrää koskevien säännösten noudattamiseen. Kolmen lainoppineen jäsenen kokoonpanossa ratkaistussa asiassa vastaaja oli tuomittu 10 päivän vankeusrangaistukseen, vaikka rikoslain mukaan määräaikaista vankeutta tuomitaan vähintään 14 päivää.

Kyseisenlaisesta virheestä on tavallisesti oikeuskanslerin ratkaisukäytännössä annettu huomautus. Käräjäoikeuden laamanni oli lausunnossaan tuonut esiin käräjäoikeuden työtilanteen. Apulaisoikeuskansleri totesi päätöksessään, että käräjäoikeuden yleiselle työtilanteelle voidaan laillisuusvalvonnallisen ratkaisukäytännön linjakkuuden kärsimättä antaa verraten rajallinen merkitys, kun harkitaan tuomarille annettavaa seuraamusta lainvastaisesta menettelystä. Työtilanteen ohella apulaisoikeuskansleri otti ratkaisussaan kuitenkin huomioon sen, että kyseessä oli yksittäinen virhe rikosasiassa, joka oli laaja ja sisälsi lukuisia käräjäoikeuden ratkaisua edellyttäneitä kysymyksiä.