Hyppää sisältöön

Vanhentumisvaarassa olevan rikosasian käsittely eri viranomaisissa

Diaarinumero: OKV/237/1/2012
Antopäivä: 14.8.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi syyttäjä
Toimenpide: käsitys ei toimenpidettä

Liikennerikos oli vanhentunut ennen tuomioistuinkäsittelyä viivästyneen esitutkinnan ja käräjäoikeuden haastamismenettelyssä tapahtuneiden virheiden yhteisvaikutuksesta.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti poliisilaitoksen huomiota vanhentumisvaarassa olevien rikosasioiden tutkinnan joutuisan etenemisen seurannan tärkeyteen. Apulaisoikeuskansleri totesi, että yksittäisen esitutkinnan joutuisuuden seurannasta vastaa ensisijaisesti kyseisen asian tutkinnanjohtaja, mutta esitutkintojen joutuisuuteen on aihetta kiinnittää huomiota myös poliisilaitoksen sisäisessä laillisuusvalvonnassa, jonka toteutumisesta vastaa viime kädessä poliisilaitoksen poliisipäällikkö.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti lisäksi käräjäoikeuden laamannin ja rikoshaasteisiin liittyviä asioita käsittelevän henkilöstön huomiota huolellisuuteen ja tarkkaavaisuuteen haastettaessa vanhentumisvaarassa olevia rikosasioita ja erityisesti päätettäessä yksittäisen haasteen tarkoituksenmukaisimmasta tiedoksiantomenettelystä.