Hyppää sisältöön

Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua koskeneen asian käsittely

Diaarinumero: OKV/410/10/2022
Antopäivä: 4.4.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi Oulaisten kaupungin sosiaalipalvelut hoidettavakseen saaneen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tietoon käsityksensä Oulaisten kaupungin perusturvan menettelyn virheellisyydestä. Hän totesi päätöksessään, ettei kaupungin perusturva ollut noudattanut kantelijan kuljetuspalveluasiaa käsitellessään hyvään hallintoon kuuluvaa luottamuksensuojaperiaatetta eikä hallintolain säännöksiä asianosaisen kuulemisesta, kirjallisen päätöksen antamisesta ja tiedusteluun vastaamisesta. Hän lähetti päätöksensä tiedoksi Oulaisten kaupungille.

Kantelijan toistaiseksi voimassa oleva päätös vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelusta oli kumottu kaupungin tiedotteella ja taksikortin voimassaoloajan päättämisellä. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että asiassa olisi tullut ottaa huomioon hyvään hallintoon kuuluva luottamuksensuojaperiaate ja että kantelijalla oli oikeus luottaa kuljetuspäätöksensä pysyvyyteen. Kantelijaa ei ollut kuultu asiasta hallintolain edellyttämällä tavalla ja kun asiasta ei ollut tehty valituskelpoista päätöstä, ei hänellä ollut ollut myöskään mahdollisuutta hakea asiassaan muutosta. Lisäksi kantelijan asiaa koskeneeseen tiedusteluun ei ollut vastattu.