Hyppää sisältöön

Vammaisen henkilön avustajalleen ottamaa vakuutusta ei voida hänen tietämättään irtisanoa

Diaarinumero: OKV/700/1/2016
Antopäivä: 3.4.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan sekä vakuutusyhtiön huomiota velvollisuuteen noudattaa hyvän hallinnon periaatteita.

Kaupunki oli maksanut vammaisen henkilön avustajalleen ottaman lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vakuutusmaksut. Henkilön muutettua toiseen kuntaan kaupunki irtisanoi vakuutuksen ilmoittamatta asiasta vakuutuksenottajalle. Vakuutusyhtiö hyväksyi irtisanomisen ja lakkautti vakuutuksen vakuutuksenottajaa kuulematta, koska oli kertomansa mukaan siinä käsityksessä, että kaupunki toimi vakuutuksenottajalta saamansa valtuutuksen perusteella.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, kuten kyseinen kaupunkikin selvityksessään, että kaupunki ei olisi vakuutuksenottajaa kuulematta saanut pyytää vakuutusta lakkautettavaksi. Kaupungin olisi vakuutuksen irtisanomisen asemesta tullut informoida vakuutuksenottajaa kaupungin maksuvelvollisuuden päättymisestä ja ohjata hänet selvittämään uuden asuinkuntansa maksukäytännöt. Koska vakuutuksen voi irtisanoa vain vakuutuksen ottanut taho, vakuutusyhtiö ei olisi saanut suostua kaupungin pyyntöön varmistamatta kaupungin oikeutta irtisanoa vakuutus.