Hyppää sisältöön

Valvontavaatimusten käsittely kunnassa

Diaarinumero: OKV/1980/10/2021 OKV/2598/10/2021
Antopäivä: 2.2.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: ympäristöviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Askolan kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnan, sen puheenjohtajan ja teknisen johtajan / vt. toimialajohtajan huomiota perustuslain oikeusturvasäännökseen. Kantelijoilla ei ollut käytettävissään tehokasta oikeussuojakeinoa niiltä osin, kuin he olivat katsoneet naapurikiinteistöllä tapahtuvan toiminnan jatkuvasti häiritsevän heidän asumisviihtyvyyttään ja aiheuttavan vaaraa terveydelle ja ympäristölle. Lautakunnan puheenjohtaja ja tekninen johtaja / vt. toimialajohtaja olivat ilman lautakunnan käsittelyä ilmoittaneet kantelijoille, etteivät kantelijoiden vaatimukset aiheuta toimenpiteitä, ja lautakunnan puheenjohtaja oli kieltäytynyt viemästä asiaa lautakunnan käsiteltäväksi. 

Apulaisoikeuskanslerin mukaan selkeästi yksilöidyt valvonta- ja toimenpidevaatimukset olisi tullut viedä kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnan arvioitaviksi kantelijoiden oikeusturvan takaamiseksi.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtajan huomiota myös neuvontapyyntöön vastaamiseen, kun kysymys koski hänen johtamansa lautakunnan käsittelyä ja sitä, miten kantelijat voisivat saada asiansa toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi.