Hyppää sisältöön

Valvontalautakunnan olisi tullut menetellä huolellisemmin valvonta-asian käsittelyssä

Diaarinumero: OKV/1537/1/2017
Antopäivä: 3.7.2018
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: muu viranomainen tai julkista tehtävää hoitava
Toimenpide: käsitys

Oikeuskansleri kiinnitti Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivan valvontalautakunnan valvontayksikön huomiota huolellisuuteen valvonta-asian käsittelyä koskevien säännösten noudattamisessa.

Kantelija oli saanut valvontayksikön toimihenkilöltä viestin, jonka mukaan hänen asianajajan menettelyä koskeva kantelunsa ei ollut tullut vireille, koska valvontalautakunta ei tutki uudestaan jo kertaalleen tutkittuja moitteita. Kuitenkin asianajajalain ja valvontalautakunnan työjärjestyksen mukaan valvontalautakunta päättää siitä, otetaanko asia uudelleen tutkittavaksi. Oikeuskansleri totesi, että asiassa oli tapahtunut menettelyvirhe, kun moitteiden uudelleen tutkimista koskevaa asiaa ei kantelijan toimittaman uuden selvityksen nojalla saatettu valvontalautakunnan jaoston ratkaistavaksi.