Hyppää sisältöön

Valvonta-asian käsittelyaika

Diaarinumero: OKV/157/10/2020
Antopäivä: 14.9.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu valtiovarainministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti aluehallintoviraston huomiota hallintolain vaatimukseen käsitellä asia ilman aiheetonta viivytystä.

Kantelijan mukaan aluehallintovirasto oli viivyttänyt ilmoittamansa kiinteistönvälitysliikettä koskeneen valvonta-asian käsittelyä perusteettomasti. Aluehallintoviraston mukaan asian käsittelyyn liittyneet esiselvitykset eli ilmoituksen tekijän turvakieltoon sekä asiakirjojen ja tietojen julkisuuteen ja salassapitoon liittyneet seikat vaikuttivat käsittelyn kestoon.

Asian esiselvittely oli kestänyt kokonaisuudessaan noin kahdeksan kuukautta. Tämä oli vaikuttanut valvonta-asian kokonaiskäsittelyaikaan siten, että se oli ollut noin kaksinkertainen keskimääräiseen käsittelyaikaan verrattuna. Apulaisoikeuskanslerin mukaan valvonta-asian lainmukaiseen käsittelyyn liittyneitä esikysymyksiä oli ollut olennaista ja tarpeen selvittää tarkasti lainmukaisen käsittelyn varmistamiseksi, mutta kokonaiskäsittelyn keston vuoksi asian käsittely katsottiin aiheettomasti viivästyneeksi.

Aluehallintoviraston tulisi olla sisäisin ohjeistuksin tai muutoin varautunut niihinkin tilanteisiin, joissa sen asiakkaana on turvakiellossa olevia henkilöitä ja joissa valvonta-asiaan liittyy mahdollisesti eri perusteilla salassa pidettäviä tietoja tai asiakirjoja.