Hyppää sisältöön

Valvira ei menetellyt lainmukaisesti tietopyynnön käsittelyssä

Diaarinumero: OKV/338/10/2020
Antopäivä: 9.3.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: terveydenhuolto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran huomiota viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain säännösten noudattamiseen tietopyyntöihin vastaamisessa sekä asioiden asianmukaiseen käsittelyyn hallintolain edellyttämällä tavalla.

Valvira ei ollut vastannut kantelijan sille tekemään tietopyyntöön. Kantelijan tietopyyntö oli otettu käsittelyyn ja siihen vastattu vasta lähes neljä kuukautta sen tekemisen jälkeen oikeuskanslerinviraston esittelijän otettua Valviraan yhteyttä. Saadun selvityksen mukaan tietopyyntö oli jäänyt käsittelemättä inhimillisen erehdyksen vuoksi. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että kantelijan asiakirjapyyntöä ei ollut käsitelty julkisuuslaissa edellytetyllä tavoin viivytyksettä eikä siinä säädetyssä määräajassa.

Kun kantelija ei ollut saanut tietopyyntöönsä vastausta, hän oli lähettänyt Valviraan kaksi siihen liittynyttä sähköpostiviestiä. Niitä Valvirassa käsiteltäessä oli oletettu, että tietopyyntöön oli jo vastattu. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan olisi ollut asianmukaista tuossa yhteydessä tarkistaa, oliko näin tapahtunut.

Valvira on pahoitellut tapahtunutta ja ryhtynyt ilmoittamansa mukaan toimenpiteisiin, jotta kaikkiin tiedusteluihin vastattaisiin mahdollisimman sujuvasti. Se on ilmoittamansa mukaan tarkentanut sisäistä ohjeistustaan, lisännyt kantelijan asiassa käyttämään sähköpostiin viestin lähettäjälle ohjausta antavan automaattivastauksen sekä ryhtynyt toimenpiteisiin, jotta sen verkkosivuilla oleva ohjeistus olisi selkeä.