Hyppää sisältöön

Välttämättömän lääkkeen saaminen kiireellisesti olisi tullut varmistaa

Diaarinumero: OKV/793/1/2019
Antopäivä: 26.4.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Kelan huomiota toimeentulotuesta annetun lain sekä hallintolain noudattamiseen. Päätöksen mukaan Kelan olisi tullut selvittää kantelijan asia hallintolain mukaisesti sekä varmistaa kantelijalle määrätyn välttämättömän lääkkeen saaminen kiireellisesti toimeentulotuesta annetun lain mukaisesti.

Kantelija oli toimittanut Kelaan perustoimeentulohakemuksen, jossa hän oli ilmoittanut hakevansa myös maksusitoumusta reseptilääkkeisiin. Kantelija oli soittanut Kelaan seuraavana päivänä ja kertonut, että hänen polvensa oli leikattu ja että lääkityksenä oleva reseptillä määrätty kipulääke oli loppunut. Kantelija oli pyytänyt hakemuksensa käsittelyä kiireellisenä lääkkeen loppumisen vuoksi ja ilmoittanut, että hänellä ei ole rahaa. Kelan mukaan asiassa oli arvioitu puhelun aikana yksilöllistä harkintaa käyttäen, että hakemus ei täyttänyt kiireellisen toimeentulotuen käsittelyn edellytyksiä, koska kantelijalla arvioitiin olevan varoja käytössään muutama päivä aiemmin maksetun yleisen asumistuen vuoksi ja koska lääketarvetta ei pidetty akuuttina.

Apulaisoikeuskanslerin päätöksen mukaan kantelija oli puhelimitse pyytänyt kiireellisenä maksusitoumusta välttämättömäksi katsottavaan leikkauksen jälkeiseen kipuun määrättyyn reseptilääkkeeseen. Kela on selvityksessään arvioinut lääketarpeen olleen akuutti. Palveluneuvoja oli viitannut kantelijan saamaan yleiseen asumistukeen tarkistamatta kuitenkaan asiakkaan tilannetta. Asumistuki on kuitenkin tarkoitettu asumismenoihin, ja kantelija on kantelussaan kertonut maksaneensa asumistuella vuokran. Kelan selvityksen mukaan kantelijan tilanne olisi pitänyt selvittää huolellisemmin esimerkiksi tiliotteet pyytämällä.