Hyppää sisältöön

Valtiovarainministeriön menettely tiedusteluun vastaamisessa

Diaarinumero: OKV/1010/1/2013
Antopäivä: 21.9.2014
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Kantelijan verosopimuksessa tarkoitettua keskinäistä sopimusmenettelyä koskevaan tiedusteluun vastaaminen kesti valtiovarainministeriössä yli kaksi vuotta. Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että valtiovarainministeriö oli laiminlyönyt huolehtia tiedusteluun vastaamisesta hyvän hallinnon periaatteen mukaisesti. Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi käsityksensä valtiovarainministeriön tietoon ja kiinnitti huomiota viranomaisen neuvonta- ja tiedusteluihin vastaamisvelvollisuuden sisältöön.