Hyppää sisältöön

Valtiosopimuksen voimaansaattamisen viivästyminen

Diaarinumero: OKV/11/50/2015
Antopäivä: 13.6.2016
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn yleissopimuksen muutokseen sitouduttiin Suomen puolesta, vaikka muutoksen hyväksymistä ei ollut esitelty tasavallan presidentin hyväksyttäväksi. Sopimuksen muutos saatettiin Suomessa voimaan yli vuoden kuluttua sen kansainvälisestä voimaantulosta.

Ympäristöministeriö ei noudattanut asianmukaista huolellisuutta valtiosopimuksen voimaansaattamismenettelyssä eikä ryhtynyt sopimuksen kansainvälisen voimaantulon jälkeen viipymättä toimenpiteisiin sopimuksen saattamiseksi voimaan kansallisessa lainsäädännössä. Oikeuskansleri kiinnitti ympäristöministeriön huomiota valtiosopimusten voimaansaattamismenettelyn edellyttämään tarkkuuteen ja huolellisuuteen sekä toimenpiteiden oikea-aikaisuuteen.