Hyppää sisältöön

Valtionsyyttäjän menettely viesteihin vastaamisessa

Diaarinumero: OKV/2446/10/2021
Antopäivä: 29.10.2021
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: syyttäjä
Toimenpide: muu toimenpide

Kantelijan syyttäjille osoittamien sähköpostitiedusteluiden voitiin perustellusti katsoa tosiasiallisesti sisältäneen pääosin syyttäjien syyteharkintaratkaisuun kohdistuvaa arvostelua. Kantelija ei ollut asianosainen rikosasiassa, joita tiedustelut koskivat. Yhteen valtionsyyttäjälle osoitettuun kantelijan kaksi kysymystä sisältäneeseen viestiin ei ollut vastattu.   

Käsillä olleessa asiassa valtionsyyttäjä oli voinut, kantelijan kanssa käyty viestintä kokonaisuutena huomioon ottaen, tulkita vastaamatta jääneen viestin virkavelvollisuuksiensa puitteissa sellaiseksi itseensä kohdistuvaksi arvosteluksi, johon hänen itsensä ei tarvinnut vastata. Hyvän hallinnon ja kansalaisten tiedonsaantioikeuden kannalta perusteltu menettely olisi kuitenkin ollut kääntää tiedustelu arvioitavaksi valtionsyyttäjän toimintaa koskevana kanteluna tai arvosteluna. Oleellista on, että asiakas ei jää epätietoiseksi siitä, onko hänen viestinsä saapunut ja aiotaanko siihen vastata.

Oikeuskansleri totesi, että virkamiehellä ei ole neuvontavelvollisuuden ja palveluperiaatteen perusteella lähtökohtaisesti velvollisuutta antaa lisätietoja siten, että se tarkoittaisi myötävaikutusta virkamieheen itseensä kohdistuvan rikosepäilyn selvittämiseen. Asialliset tiedustelut eivät kuitenkaan saisi viranomaisessa jäädä tällaisessakaan tapauksessa vastaamatta vaan tällaiset tiedustelut olisi hyvän hallinnon mukaista siirtää viranomaisen yleisen neuvonnan tehtäväksi ja toisten virkamiesten hoidettavaksi. Oikeuskansleri saattoi mainitun näkemyksensä syyttäjälaitoksen tietoon.