Hyppää sisältöön

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Diaarinumero: OKV/1126/21/2023
Antopäivä: 16.6.2023
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri korosti viestintäsuositusta koskevasta ehdotuksesta antamassaan lausunnossa valtionhallinnon henkilöstön osaamisen kehittämistä julkisuuslain soveltamisessa sekä johdon vastuuta siitä. Oikeuskansleri piti tärkeänä, että viestintäsuosituksessa kiinnitetään nimenomaisesti huomiota tietopyyntöjen käsittelyä koskevan, julkisuuslaissa säädetyn menettelyn noudattamiseen tietopyyntöihin vastaamisessa ja niitä koskevassa päätöksenteossa. Oikeuskansleri ja oikeusasiamies saavat runsaasti kanteluja tietopyyntöjen käsittelyssä tapahtuvista viranomaisten virheistä ja laiminlyönneistä. 

Koronaepidemiasta saadun kokemuksen perusteella oikeuskansleri piti myös tärkeänä korostaa suosituksessa sitä, että selkeällä ja oikeudellisesti täsmällisellä julkisen vallan viestinnällä sekä päätöksenteon perusteiden avoimuudella on olennainen merkitys poikkeuksellisissa kriisitilanteissa. Oikeuskansleri käsitteli lausunnossaan viranomaisten viestinnässä esiintyneitä puutteita epidemia-aikaa koskevan ratkaisukäytäntönsä valossa.