Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston ohjesäännön muuttaminen

Diaarinumero: OKV/1292/21/2024
Antopäivä: 31.5.2024
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta ympäristöministeriön toimialan osalta. Oikeuskansleri kiinnitti huomiota tarpeeseen selkeyttää sitä, mikä on valtioneuvoston ohjesäännössä mainitun ilmastopolitiikan kansallisen valmistelun ja toimeenpanon yhteensovittamisen suhde ehdotettuun yleistä ilmastopolitiikkaa koskevaan kohtaan.