Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston kirjelmien esittelyn viipyminen työ- ja elinkeinoministeriössä

Diaarinumero: OKV/459/70/2023
Antopäivä: 4.10.2023
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Oikeuskansleri kiinnitti työ- ja elinkeinoministeriön huomiota perustuslaissa säädettyyn valtioneuvoston velvollisuuteen toimittaa viipymättä EU-säädöksiä koskevat ehdotukset eduskunnalle kirjelmällään.

Oikeuskansleri tutki ministeriön menettelyn omasta aloitteestaan, koska U-kirjelmät (PL 96 §) toimitettiin eduskunnalle poikkeuksellisen pitkän ajan kuluttua siitä, kun komissio oli antanut ehdotuksensa. Ministeriö oli toimittanut poikkeuksellisessa kiiretilanteessa ehdotuksista eduskunnalle ensin E-kirjeet (PL 97 §).

Oikeuskansleri totesi, että viipymättömyysvaatimus koskee myös niitä U-asioita, jotka on toimitettu eduskunnalle poikkeuksellisen kiiretilanteen vuoksi ensin E-kirjeellä. Ministeriön selvityksen mukaan tehdyt E-kirjeet laadittiin U-kirjelmän muotoon ja ne vastasivat sisällöltään täysin myöhemmin toimitettuja U-kirjelmiä. Oikeuskanslerin mukaan kirjelmien esittely viipymättä valtioneuvoston yleisistunnossa olisi tämän vuoksi edellyttänyt ministeriön virkamiehiltä melko vähäistä työpanosta. Valtioneuvoston kirjelmien esittely oli aiheettomasti viivästynyt ja viivästymisessä näytti oikeuskanslerin käsityksen mukaan olevan kyse siitä, että menettelytavat ja prosessi kiireellisten U-asioiden osalta eivät olleet ministeriössä asianmukaisia.