Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston kirjelmän esittelyn viipyminen

Diaarinumero: OKV/1163/70/2024
Antopäivä: 4.6.2024
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Oikeuskansleri tutki ympäristöministeriön menettelyn omasta aloitteestaan, koska valtioneuvoston kirjelmä (U-kirjelmä) toimitettiin eduskunnalle poikkeuksellisen pitkän ajan kuluttua siitä, kun komissio oli antanut ehdotuksensa. 

Oikeuskanslerin mukaan kirjelmän toimittamisessa viipymättä eduskunnalle voi olla kyse kirjelmän esittelystä valtioneuvoston yleisistunnossa pikemminkin joidenkin viikkojen kuin joidenkin kuukausien kuluttua komission ehdotuksen antamisesta. Komission ehdotus on mahdollista toimittaa eduskunnalle myös suppeammat tiedot sisältävällä kirjelmällä, jota voidaan käsittelyn edetessä täydentää jatkokirjeillä. 

Ympäristöministeriö totesi selvityksessään, että se kiinnittää jatkossa vakavaa huomiota U-kirjelmien valmisteluun ja niiden antamiseen eduskunnalle viipymättä. U-kirjelmän viivästyminen ei näin ollen antanut oikeuskanslerille aihetta muihin toimenpiteisiin kuin todeta asian merkitys perustuslain 96 §:n kannalta.