Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston kirjelmä olisi tullut toimittaa eduskuntaan viipymättä

Diaarinumero: OKV/17/50/2018
Antopäivä: 17.3.2019
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti ulkoministeriön huomiota velvollisuuteen toimittaa valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle viivytyksettä.
 
Ulkoministeriö esitteli komission ehdotusta koskevan valtioneuvoston kirjelmän (U-kirjelmän) eduskunnalle vasta 27 viikon kuluttua ehdotuksen antamisesta. Komission ehdotus liittyi Schengen-viisumitietojärjestelmään ja viisumisäännöstön muuttamiseen.
 
Apulaisoikeuskansleri totesi, että perustuslain mukaan valtioneuvoston tulee saattaa eduskunnan käsiteltäväksi sen toimivaltaan kuuluvat ehdotukset. Asia tulee viedä eduskunnan käsiteltäväksi valtioneuvoston kirjelmällä viipymättä. Eduskunnan suuri valiokunta on edellyttänyt, että normaalitapauksessa U-kirjelmä tulisi toimittaa eduskunnalle muutamassa viikossa ehdotuksen saapumisen jälkeen.