Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston hankintaohje 2022

Diaarinumero: OKV/1891/21/2022
Antopäivä: 31.8.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon luonnoksesta valtioneuvoston uudeksi hankintaohjeeksi. Oikeuskansleri pitää valtioneuvoston yhteisen hankintaohjeen päivitystä tarpeellisena ja pitää tärkeänä, että ohjeen jakso hyvästä hallinnosta ja väärinkäytösten ehkäisemisestä sisältäisi ehdotettua seikkaperäisemmän selostuksen hyvän hallinnon vaatimuksista sekä korruptiivisen toiminnan ja väärinkäytösten ehkäisemisestä. Hankintojen valvontaa koskevassa ohjeen jaksossa olisi myös hyvä tuoda esiin oikeuskanslerin uusi erityistehtävä julkisten hankintojen, kilpailun ja valtiontukiasioiden laillisuusvalvonnassa valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annetun uuden, 1.10.2022 voimaan tulevan lain (330/2022) mukaisesti.