Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston asetus Oikeuspalveluvirastosta

Diaarinumero: OKV/1377/21/2024
Antopäivä: 13.6.2024
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi oikeusministeriölle lausunnon Oikeuspalveluvirastoa koskevasta asetuksesta. Oikeuskansleri esitti harkittavaksi, tulisiko muistion perusteluja hyvän viranomaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon osalta tarkentaa. Lisäksi oikeuskansleri kiinnitti huomiota eräisiin kysymyksiin suhteesta muuhun lainsäädäntöön.