Hyppää sisältöön

Valtionavustuspäätöksen muutoksenhakuohjaus

Diaarinumero: OKV/1113/1/2013
Antopäivä: 28.11.2014
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Ministeriö oli ensin hallintopäätöksellä hylännyt yhdistyksen valtionavustuslain mukaisen yleisavustushakemuksen. Ministeriö oli yhdistyksen oikaisuvaatimukseen antamassaan päätöksessä kumonnut aiemman päätöksensä ja myöntänyt yhdistykselle valtionavustusta erityisavustuksena. Viimeksi mainitun päätöksen muutoksenhakuohjeen mukaan siihen ei saanut hakea muutosta valittamalla vaan päätökseen sai hakea oikaisua ympäristöministeriöltä. Apulaisoikeuskanslerin käsitys oli, että ministeriön oikaisuvaatimuksen johdosta tekemään päätökseen olisi oikaisuvaatimusosoituksen sijaan tullut liittää valitusosoitus.