Hyppää sisältöön

Valtion virka-ansiomerkkihakemusten käsittelyn järjestäminen

Diaarinumero: OKV/1539/10/2021
Antopäivä: 30.8.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti valtiovarainministeriön huomiota hyvän hallinnon mukaiseen menettelyyn taloudellisia toimeksiantosuhteita järjestäessään.

Kantelija oli tehnyt virka-ansiomerkkien tallennus- ja tarkistustyötä noin 14 vuoden aikana suullisen toimeksiantosuhteen perusteella, kunnes valtiovarainministeriö irtisanoi sopimuksen. Sopimussuhteeseen ryhtymisestä tai sen päättämisestä ei ollut missään vaiheessa tehty kirjallista päätöstä.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että vaikka laki ei suoraan velvoittaisikaan tekemään kantelussa tarkoitetun kaltaisesta järjestelystä hallintopäätöstä tai kirjallista sopimusta, olisi tällaisten tekeminen hyvän hallinnon vaatimusten sekä julkishallinnon kanssa solmitun oikeussuhteen osapuolena olevan yksityisen henkilön oikeuksien ja luottamuksen suojan turvaamisen näkökulmasta perusteltua.